Wordpress тема юридические услуги

Григор Асенов – наблюдаващ комисия по регионално развитие, инфраструктура и транспорт и Лозан Андреев – администратор в Комитета на регионите запознаха българските представители със структурата и дейността на Комитета на регионите; В Европейския Парламент. председател на УС на НАПОС – РБ. По темата се проведе гореща дискусия по състоянието, проблемите и перспективите пред Общинските болници. Отчетени бяха и заслугите на НАПОС в Р България за уточняване на статута на общинските съветници при нужда от ползване на отпуск по болест или майчинство. председател на УС на НАПОС – РБ и председател на ОбС – Котел, презентира темата „Проверки на Върховната Административна Прокуратура – слабости и поуки за общинските практики“. Проведе се разговор за възможностите за побратимяване между френски и български общини, осигуряване на дарения от страна на френски институции за български социални домове. Няма много сведения за живота на Кул Гали́. Беше обърнато специално внимание на общите принципи и правила на изготвянето и приемането на актовете на Общински съвет, структуриране и съдържание на нормативните актове, правно-техническо оформление, удостоверяване и обнародване на приетите актове. Почитан е и като древнобашкирски и древнотатарски поет. Същият поднесе приветствие от името на УС на НАПОС – РБ и от нейния председател г-жа Красимира Германова. Лектор по темата бе бившият председател на Комисията за установяване и предотвратяване конфликт на интереси Николай Николов.

Според тях това са трите стъпки, които трябва да следват в работата си общинските съветници. в рамките на Годишната среща на местните власти в к.к. Закон за устройство на територията и чл.   Близость к людям – наше главное конкурентное преимущество. Член съм на УС от началото на мандата ми като председател на местния парламент във Велико Търново. Той бе предоставил предварително подготвена от него презентация на конкретната тема, която бе изпратена на всички участници в семинара с цел предварително запознаване и подготовка на въпроси интересувайки всеки един от участниците. в град Димитров град се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ. „Обща характеристика на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Положителни страни и трудности във функционирането на местното самоуправление в Франция. По Закон за местните данъци и такси бе прдставено Становище и предложения на УС и КС на НАПОС – РБ по ЗИД на Закона за местните данъци и такси. На семинара присъстваха общински съветници и ръководството на Общинска администрация – Асеновград. Приветствие към участниците от името на УС на НСОРБ поднесе Емил Кабаиванов – член на УС на НСОРБ и кмет на Община Карлово.Първият панел бе на тема: „Подобряване на местната нормативна уредба“. Родолюбивата инициатива е на изпълнителния директор на Асоциацията инж. Лектор на семинара беше Николай Николов – доктор по административно право и процес, един от най-изявените специалисти в областта на установяване и предотвратяване на конфликта на интереси. По време на семинара се проведе среща на делегацията на НАПОС – РБ в централата на Асоциацията на Кметовете на Франция / Association des Maires  de France/. По проект на Община Белене Преслав, Златина и Иво ще имат възможността в началото на месец май да посетят Националния дворец на културата в столицата. Уляновск, близо до сградата на Центъра за татарска култура. Модератор и водещ на семинара беше г-н Илиян Маринов Председател на ОбС Стражица, член на УС на НАПОС в Р България и регионален координатор на асоциацията за област Велико Търново. в град Бургас, бе избран нов заместник председател на управителния съвет на асоциацията. Пловдив се проведе съвместен семинар от НАПОС – РБ и НАСО РБ на тема „ Промените в Закона за Нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общинските съвети и админстрации“. Презентация на тема: „Общинското здравеопазване – със или без бъдеще“ изнесе д-р Радко Велков – организационен секретар на Сдружението на Общинските болници, която беше допълнена от д-р Неделчо Тотев – Председател на Сдружението. За семинара бе отпечатана брошура в помощ на обучаващите се. Проведе се дискусия за приликите и разликите в българското и чешкото местно самоуправление, проблемите пред местните власти и начините на тяхното решаване. Ян Холицки – секретар на Общинския съвет. Wordpress комментарии восточная медицина. Групата се запозна и с дейността на българското представителство към Съвета на Европа. Делегацията беше приета от г-н Ондржей Коларж – Кмет на Района и инж. Текстът е добре познат сред тюркските народи в Поволожието, Урал, Кавказ и Сибир. Вместе с жителями мы решаем задачи от самых маленьких до серьезных,  как с технической, так и с финансовой точки зрения.  Мы обеспечиваем  надлежащий контроль и выполнение взятых на себя обязательств. ЗСПЗЗ относно земите по чл. Объединив усилия, мы сможем сделать наш жилой фонд, и наш город  еще более комфортным, красивым, надежным! Директор ООО «Альфа»  Ольга Казакова. Преслав, Златина и Иво са категорични, че ще запомнят работата си в Общински съвет-Белене. Кмет на Община Лясковец, г-н Мариян Паскалев секретар на Община Лясковец както и общински съветници и експерти от общините участници. Семинарът, организиран от Общински съвет – Сливен и Община Сливен започна с минута мълчание в памет на загиналите в катастрофата на АМ „Тракия“. В негово лице имаме лоби в парламента и чуваемост на нашите проблеми.

Теория всего | a theory of everything

. такъв монумент е открит и в гр. Предложение относно носене на гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди от страна на лицата подали неверни и недоказани сигнали. Приветствие поднесе членът на УС на НСОРБ и кмет на Община Елин Пелин доц. Изпратихме писма до трите училища в Белене, за да излъчат представител. Златина завършва VII клас и ще кандидатства в езиковата гимназия в Плевен, а Иво харесва професията, която учи – „електротехник”. в зала „Гросето”, гр.Димитровград. Благодаря ви много за подкрепата!“ – написа в електронното съобщение д-р Скатов. В края на семинара д-р Мария Димитрова Председател на Общински съвет – Силистра изказа своите благодарности към лектора Стефан Тодоров и му подари „Енциклопедия на Област Силистра“, чиито автор е д-р Тодор Тодоров. с любезното съдействие на Председателя на Общински съвет Чупрене – Богомил Станков и Кмета на Общината – Ваньо Костин се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Игра-симулятор Багги в blender, Blend4Web движке (актив с чатом) #1

. Пловдив се проведе поредния семинар организиран от НАПОС – РБ на тема: „Конфликт на интереси по отношение на Общинските съветници в светлината на закона за противодействие на корупцията“. По време на срещата бяха обсъдени и участниците се запознаха със следните въпроси: Организация на местното самоуправление в Република Франция – законодателно устройство и закони, уреждащи местното самоуправление. в гр.Смолян на тема „Конфликтът на интереси и режим на подаване на декларации според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“ с лектор Николай Николов. Взаимодействие Общински съвет – Кмет на общината /практика и проблеми/. Приглашаю вас к сотрудничеству с домоуправляющей компанией «Альфа». Лица, заемащи публична длъжност. директор на НАПОС –РБ В срещата участие взеха още Народния представител Емил Христов и Стефан Тодоров – главен експерт към Народното събрание. Презентация на тема: „НСОРБ – търсене на възможни решения“ представи д-р Лидия Маринова – зам. От страна на УС на НАПОС – РБ в срещата участваха: Христина Чолакова – Котел – зам. увеличаване големината на листата за кандидати за общински съветници. „За втора година провеждаме инициативата в навечерието на Деня на Европа. Структура и начин на действие на Общинските съвети. Получихме разбиране по всички въпроси като се стигна съгласие за иницииране промени в ЗМСМА. Проверка за конфликт на интереси. Буду рада услышать все  ваши предложения и прийти со своей командой профессионалов в каждый дом. Някои учени смятат, че е от башкирския род. Това е г-жа Христина Чолакова – председател на ОбС – Котел. Особен дебат предизвика начина на определяне на такса битови отпадъци и др. Азбука WordPress все для. Делян Дамяновски проведоха среща с ръководството на Комисията за защита на личните данни. И тримата искат да намерят реализация в родния си град, защото то е най-доброто място за живеене и вярват в неговото развитие. Основните теми, които бяха дискутирани бяха за промените в Закона за нормативните актове, видовете нормативни актове, процесът на изготвянето и приемането им. Зам.-председател на Народното събрание почетен член на НАПОС – РБ С решение на XVI-то Общо събрание на НАПОС – РБ бе удостоен със званието „Почетен член на НАПОС – РБ“ г-н Емил Христов – бивш зам. На свой ред д-р Павловска им подари тефтер, химикал и usb памет, както и сертификат за участие в провеждащата се за втора година инициатива „Председател на Общински съвет-Белене за един ден”. на тема : „Промените в Закона за нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общинските съвети и администрации“. Тук той пристигна по покана на председателя на димитровградския Общински съвет Гергана Кръстева. Първоначално учи в медресе Хорезм, а после в Урге́нч. Двамата водещи семинара представиха предварително подготвени от тях презентации касаещи конкретните теми. В тази връзка обърнато бе внимание на представителите на местните власти по отношение на свързаните със закона нови моменти и изисквания. в Биляр по време на монголското нашествие в началото на XIII век. Семинара беше открит от Председателят на УС на НАПОС – РБ г-жа Красимира Германова. председател на ПК по здравеопазване към НСОРБ и зам. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Народния представител от ПП ГЕРБ и бивш Зам. Участваме в изработването на проектозакони. Тази година Преслав е абитуриент и иска да продължи образованието си във висше училище, инженерна специалност. Николай Николов сподели, че в Димитровград днес се провежда първи подобен семинар, свързан със Закона на противодействие на корупцията. Обсъдена бе възможността за задълбочаване сътрудничеството между български и чешки общини. Не мога да не отбележа приноса на нейния председател Красимира Германова и на заместника й Емил Христов, който вече е и зам.- председател на Народното събрание. Разгледани бяха характерни за местното самоуправление случаи на конфликт на интереси в местното самоуправление,  способите за предотвратяване  на конфликт на интереси. Семинарът се проведе в две части. Китен общинските съвети на Община Лясковец и Община Стражица проведоха съвместен семинар на тема „Предизвикателствата пред общинските съвети през новия политически сезон”. Участниците в семинара отправиха своите въпроси към водещите семинара Николета Колева и Стефан Тодоров. Те са бъдещето на общината, бъдещите управници и ръководители”, посочи председателят на местния парламент д-р Бистра Павловска. НАПОС – РБ проведе пътуващ семинар за посещение на Европейските институции и запознаване с тяхната работа.. членове на УС на НАПОС – РБ проведоха среща  в Народното събрание с Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление г-н Искрен Веселинов. Целта на срещата бе обсъждане предложения на УС на НАПОС – РБ за промени в Закони, касаещи местните власти. Дискутираха се новите функции на общинските съвети, кметовете на общини и кметовете на кметства, статутът на постоянните комисии към общинските съвети. Обсъждаме както синдикални, така и по-глобални теми, свързани с местното самоуправление.   Такая задача    под силу  только  опытному управленцу, такому, как управляющая компания «Альфа». в град Пловдив се проведе XVII-то Общо събрание на НАПОС – РБ. Участие в срещата взеха още д-р Ивилина Гецова Кмет на  община Лясковец, г-жа Даниела Арабаджиева Председател на ОбС Лясковец, г-жа Росица Господинова Зам. Бяха обсъдени актуални въпроси във връзка с прилагането на Регламента за защита на личните данни от страна на общинските съвети. На срещата много подробно се обсъди и нуждата от нов Закон за местно самоуправление, отговарящ на съвременните реалност. относно отпадане разрешителния статут за разпореждане със сгради на бивши училища, здравни заведения и социални такива. Дискусиите по разглежданите теми бяха ползотворни. Светла Танова – администратор в Европарламента запозна групата със структурата и дейността на Европейския Парламент; Българските представители проведоха среща – разговор и с българските евродепутати Андрей Ковачев, Илхан Кючук и Наджми Али. Делегацията ни бе приета от вицепрезидента на Асоциацията на Кметовете на Франция и председател на Комисия „Европа“към Асоциацията г-н Кристоф Руион – кмет на община Кулен и г-ца Полин Тивеле – завеждаща международните връзки на Асоциацията. в хотел „ Лонг Бийч Резорт и спа“ с. Най- голям интерес предизвика темата в частта за промените по ТБО, където надделя мнението, че приемането на промените от НС се бави и след променените срокове по ЗНА, времето за синхронизиране на общинските наредби за местни данъци и такси няма да стигне. Пловдив се проведе XVI-то си Общо събрание на НАПОС – РБ. По Проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконнопридобитото имущество. Интерес предизвика и факта, че над местните власти е префектът на района, който е към Минстерството на вътрешните работи. Желанието ми е младите хора да бъдат запознати с нашата дейност и ролята на Общинския съвет в местното самоуправление. председател на ОбС – Варна. Връчи на председателя д-р Бистра Павловска схема-триъгълник с изписани думите „разум”, „законност”, „хора”. Като гост лектор на беше поканена г-жа Красимира Германова Председател на УС на НАПОС в Р България и член на КС на НСОРБ. групата посети Конгреса на местните и регионални власти към СЕ, където домакин беше Жан Филип Бозул – директор на Конгреса на местните и регионални власти, който запозна българските представители със структурата и дейността на Конгреса. Лектор бе д-р Николай Николов бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. в Благоевград се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ. Срещата допринесе за дискусия за по-добро местно самоуправление и запознаване с опита на една стара демокрация в Европа. Wordpress картинка рядом с заголовком. Wordpress как увеличить скорость загрузки. Целта е темата да бъде разяснена на максимално широк кръг, като се осигури безпроблемното изпълнение на нормативния акт. Асоциацията бележи все по- сериозно развитие. Транспарантът е подарък от неговия приятел Шаукат Богданов, председател на културно-просветната обществена организация „Булгарское возрождение“ от руския град Уляновск, а непреходното послание – „Помни своите корени!”. Бяха обсъдени следните предложения за промени в Закони, касаещи местните власти: Промени в ЗМСМА. Албена, НАПОС – РБ проведе форум на тема „Актуални аспекти в работата на Общинските съвети“. СКРЪБНА ВЕСТ След тежка катастрофа загина ВЕЛИН РУМЕНОВ ФИДАНОВ председател на Общински съвет Баните Поклон пред паметта му. Председател на УС на НАПОС – РБ – Емил Христов бе избран за Зам. Нива на местното самоуправление в Република Франция /област, община, село/.- какви органи на местното самоуправление се избират /областни съвети, общински съвети, кметове/ Статут на общинските съветници. председател на УС на НАПОС –РБ Бедрие Газиюмер – Черноочене – зам. Wordpress тема юридические услуги. групата беше приета от Посланика на Република България към Съвета на Европа г-жа Катя Тодорова. Г-жа Германова запозна участниците и с предстоящите действия на НАПОС в Р България по предложените ат асоциацията промени в различни законопроекти и становищата по предложени такива от Министерски съвет и НСОРБ. председател на НАПОС – РБ Маргарита Стойчева – Долни Дъбник – Председател на КС на НАПОС – РБ Гергана Кръстева – Димитровград – член на УС на НАПОС – РБ Савина Петкова – Пловдив – член на УС на НАПОС – РБ инж

Комментарии